Ako prebiehal workshop o japonských hlavolamoch

V sobotu, 14. novembra sa v bratislavskej Petržalke uskutočnil zaujímavý workshop o riešení japonských hlavolamov, ktorý bol súčasťou japonského festivalu Nipponfest. Akcia bola celkom úspešná, podľa slov organizátora sa jej zúčastnilo 25 záujemcov a viacerých lúštenie chytilo. Viac o priebehu akcie sa dočítate od jej organizátora, tiež talentovaného riešiteľa Mareka Pápaya, ktorého ste si mohli všimnút na bratislavských turnajoch BRĎO a BRÚSKA 2015.

Workshop Japonské hlavolamy bol súčasťou japonského kultúrneho festivalu Nipponfest, kam sme tento rok popri tradičných workshopoch ako origami či kaligrafia zaradili aj takúto novinku. Cieľom bolo oboznámiť ľudí s rôznymi zaujímavými logickými úlohami, ktoré nie sú príliš známe mimo lúštiteľskej komunity.

Na začiatku hodinového workshopu som vysvetlil základné pravidlá masyu, hashi, akari, slitherlink a nurikabe a na jednoduchých príkladoch som predviedol spôsob ich lúštenia. Následne dostali k dispozícii tréningové úlohy z vašej stránky a v podstate do konca workshopu len lúštili. Bol som príjemne prekvapený, ako to účastníkov chytilo a koľko sa im toho podarilo vyriešiť.

Tým však lúštenie na Nipponfeste neskončilo. Keďže workshop bol prepojený so súťažou NipponQuest, počas ktorej sa riešili rôzne úlohy súvisiace s festivalom, jednou z úloh bolo vyriešiť masyu (ktoré som si požičal od Nikoli) a následne zistiť správnu odpoveď - znaky nad mriežkou mali naznačiť, ktoré písmená treba prečítať. Aj z tohto dôvodu bolo pre súťažiacich pomýšľajúcich na víťazstvo vhodné navštíviť workshop.

Zdatnejšie tímy vyriešili masyu pomerne rýchlo. Oveľa väčším problémom bolo vybrať tie správne písmená, čo bolo spôsobené skôr nepozornosťou, než náročnosťou úlohy. Niektorých začal tento typ úlohy natoľko baviť, že som im ešte dodatočne vytlačil zadania s vyššou náročnosťou.


...komu súťažné nestačilo, dostal obrovské masyu

Ďakujeme Marekovi za jeho postrehy z podujatia a dúfame, že sa mu hlavolamy podarí rozširovať medzi jeho známych aj naďalej :)

Autor textu a fotiek: Marek Pápay, Andrej Chrček
Úlohy použité na workshope: nikoli.comlogicmastersindia.com, slovaksudoku.com