Halfdomino

Logické úlohy od Zuzky 2 body

V každom vyznačenom štvorci 3x3 vyfarbite iný počet políčok tak, aby ste vytvorili 9 halfdomín vyznačených tvarov. Čísla po obvode mriežky ukazujú, koľko políčok je zafarbených na príslušnej uhlopriečke.

Odpoveďový formát: Napíšte čísla vložených domín pre každý riadok, zľava doprava a zhora nadol, napríklad 147258369.

RIEŠENIE

už žiadne body, riešenie pre potešenie :)
termín bol: 6. november 2014 23:59:59, CET

Prihlásiť sa (len pre prihlásených)

Diskusia

 • 5
  zuziik
  4. november 2014 18:48:38, CET
  Áno, očakávame 9 čísel. Tak ako je to v príklade.
 • 4
  Kevaromnaj
  4. november 2014 10:30:39, CET
  V odpovedi každý riadok sa myslí 3 riadky a zhora nadol 3 stĺpce ??
 • 3
  mackokajka
  1. november 2014 11:27:38, CET
  Zaujímavosťou je, že táto úloha sa dá takmer jednoznačne vyriešiť aj keby bolo povolené otáčanie a preklápanie. Konkrétne rozloženie poldomín zostane jednoznačne zistiteľné a iba 4 políčka sa nebudú dať jednoznačne vyfarbiť. Na túto peknú vlastnosť ma upozornil syn Paľko. Odporúčam hráčom, aby si skúsili vyriešiť aj túto verziu úlohy. Je veľmi poučná.
 • 2
  zuziik
  31. október 2014 23:29:17, CET
  Tak, ako je uvedené, bez otáčania a preklápania.
 • 1
  mackokajka
  31. október 2014 22:29:27, CET
  Halfdominá sa musia kresliť presne ako je ukázané, alebo si napríklad 7 vyfarbených môžeme aj pootočiť, ak sa to bude hodiť?