Nepárne väčšie-menšie sudoku

Sudoku od Matúša 2 body

Pokračujeme v sérii paritných úloh so zadanými štvorcami :)

Vyplňte celú mriežku číslami 1-9 tak, aby sa neopakovali v žiadnom riadku, stĺpci ani hrubo ohraničenom štvorci 3x3. Do podfarbených políčok smiete písať len nepárne čísla. Nezabudnite dodržať znamienka nerovnosti <> vyznačené medzi niektorými dvojicami susediacich políčok.

Odpoveďový formát: Prepíšte čísla zo 6. riadku, zľava doprava.

RIEŠENIE

už žiadne body, riešenie pre potešenie :)
termín bol: 20. október 2014 23:59:59, CET

Prihlásiť sa (len pre prihlásených)