Futoshiki

Logické úlohy od Matúša 4 body

Do každého štvorčeka vpíšte jedno z čísel 1-8 tak, aby sa čísla neopakovali v žiadnom riadku ani stĺpci. Znamienka medzi niektorými políčkami určujú, ktoré z čísel je väčšie/menšie.

Odpoveďový formát: Prepíšte čísla z 5. stĺpca, zhora nadol.

RIEŠENIE

už žiadne body, riešenie pre potešenie :)
termín bol: 13. november 2014 23:59:59, CET

Prihlásiť sa (len pre prihlásených)