Parcely

Logické úlohy od Zuzky 2 body

Úloha na tento týždeň je o niečo menej tradičná, ale veríme, že sa vám podarí nájsť správny postup :)

Nakreslite do mriežky niekoľko štvorcov a obdĺžnikov pozdĺž naznačených čiar. Žiadne dva štvoruholníky nesmú mať spoločný roh ani hranu, ani žiadnu časť (teda žiadne dve čiary sa nesmú prekrývať, a to ani čiastočne). Čísla v mriežke udávajú súčet obsahov štvoruholníkov, v ktorých sa nachádzajú (viď príklad).

Odpoveďový formát: Napíšte, koľko ste do mriežky vložili štvoruholníkov.

RIEŠENIE

 

už žiadne body, riešenie pre potešenie :)
termín bol: 27. november 2014 23:59:59, CET

Prihlásiť sa (len pre prihlásených)