Rossini sudoku

Sudoku od Matúša 3 body

Celkom pekná z MČR 2013 :)

Vyplňte celú mriežku číslami 1-9 tak, aby sa neopakovali v žiadnom riadku, stĺpci ani vyznačenom štvorci 3x3. Ak sú prvé tri čísla od okraja z ľubovoľného smeru zoradené vo vzostupnom alebo zostupnom poradí, pri okraji je šípka. Smer šípky je totožný so smerom vzrastania čísel. Všetky možné šípky sú už vyznačené (to znamená, že ak na okrani mriežky nie je žiadna šípka, čísla nesmú byť vo vzostupnom ani zostupnom poradí).

Odpoveďový formát: Prepíšte čísla z 9. riadku, zľava doprava.

RIEŠENIE

už žiadne body, riešenie pre potešenie :)
termín bol: 10. november 2014 23:59:59, CET

Prihlásiť sa (len pre prihlásených)