Súčinové šípky II.

Sudoku od Matúša 4 body

Možno ste si všimli, že symetria dnešnej úlohy je mierne narušená tým, že vľavo hore nie je nakreslená šípka. Má to však celkom jednoduché vysvetlenie, Matúš sa pri vytváraní trochu prerátal v malej násobilke, a keď mu to potom nesedelo, tak šípku len odstránil. Pochopíte z riešenia :)

Vyplňte mriežku číslami 0-9 tak, aby sa neopakovali v žiadnom riadku, stĺpci ani vyznačenom štvorci 3x3. Do zakrúžkovaných políčok a políčok predelených hrubou čiarou vpisujte vždy po 2 čísla, jedno do hornej a druhé do dolnej časti. V mriežke je nakreslených niekoľko šípok, dvojciferné číslo v krúžku (čítané zľava doprava, resp. zhora nadol) určuje súčin čísel na šípke, ktorá z neho vychádza.

Odpoveďový formát: Prepíšte čísla z 5. riadku, zľava doprava.

RIEŠENIE

už žiadne body, riešenie pre potešenie :)
termín bol: 1. december 2014 23:59:59, CET

Prihlásiť sa (len pre prihlásených)

Diskusia

  • 1
    mackokajka
    24. november 2014 8:39:55, CET
    Zaujalo ma sudoku od Zuzky, pričom "Matúš sa pri vytváraní trochu prerátal ...". Už sa teším, čo pochopím z riešenia.