Paritné diagonály

Sudoku od Matúša 1 bod

Vyplňte celú mriežku číslami 1-9 tak, aby sa čísla neopakovali v žiadnom riadku, stĺpci ani vyznačenom štvorci 3x3. Ak sú dve políčka spojené šikmou čiarou, musia obsahovať čísla rovnakej parity.

Odpoveďový formát: Prepíšte čísla zo 6. riadku, zľava doprava.

RIEŠENIE

už žiadne body, riešenie pre potešenie :)
termín bol: 8. december 2014 23:59:59, CET

Prihlásiť sa (len pre prihlásených)