Penta sudoku

Sudoku od Matúša 2 body

Vyplňte celú mriežku číslami 1-8 tak, aby sa čísla neopakovali v žiadnom z vyznačených ohnuntých smerov ani v hrubou čiarou ohraničených oblastiach.

Odpoveďový formát: Prepíšte čísla z najnižšieho riadku (radu), zľava doprava.

RIEŠENIE

už žiadne body, riešenie pre potešenie :)
termín bol: 22. december 2014 23:59:59, CET

Prihlásiť sa (len pre prihlásených)