Súčty v štvorcoch

Sudoku od Zuzky 4 body

Vyplňte mriežku číslami 1-9 tak, aby sa neopakovali v žiadnom riadku, stĺpci ani hrubou čiarou ohraničených štvorcoch 3x3. V podfarbených štvorcoch platí, že trojciferné číslo v treťom riadku je súčtom dvoch trojciferných čísel v prvom a druhom riadku príslušného štvorca.

Odpoveďový formát: Prepíšte čísla z 9. riadku (zľava doprava) a 9. stĺpca (zhora nadol) bez medzier a čiarok.

RIEŠENIE

už žiadne body, riešenie pre potešenie :)
termín bol: 5. máj 2014 23:59:59, CET

Prihlásiť sa (len pre prihlásených)