Externé sudoku

Sudoku od Zuzky 2 body

Vyplňte celú mriežku 9x9 číslami 1-9 tak, aby sa neopakovali v žiadnom riadku, stĺpci ani vyznačenom štvorci 3x3. Zároveň vyplňte celý šedý štvorec číslami 1-7 tak, aby sa čísla na stranách štvorca neopakovali a aby rozdiel každých dvoch šikmo susediacich čísel bol minimálne 2.

Odpoveďový formát: Vypíšte 7 čísel zo strany šedého štvorca označeného šípkou.

RIEŠENIE

už žiadne body, riešenie pre potešenie :)
termín bol: 20. január 2015 23:59:59, CET

Prihlásiť sa (len pre prihlásených)