Hviezdny prach

Logické úlohy od Zuzky 1 bod

Šťastný nový rok! :)

Vložte do mriežky niekoľko štvorcov veľkosti 3x3 tak, aby sa všetky hviezdy nachádzali vo vnútri štvorcov a aby každý štvorec obsahoval aspoň jednu hviezdu. Štvorce sa nesmú vzájomne prekrývať a stredové políčka štvorcov nesmú byť umiestnené v políčkach s hviezdami. Niektoré políčka štvorca môžu vytŕčať z mriežky, avšak jeho stredové políčko musí byť vo vnútri mriežky.

Odpoveďový formát: Napíšte, koľko políčok z mriežky nie je súčasťou žiadneho vloženého štvorca.

RIEŠENIE

už žiadne body, riešenie pre potešenie :)
termín bol: 8. január 2015 23:59:59, CET

Prihlásiť sa (len pre prihlásených)