Jazerá à la GP

Logické úlohy od Matúša 3 body

S úlohou Jazerá ste sa mohli stretnúť vo víkendovom WPF GP od slovenských autorov (článok si prečítate už čoskoro). Ide o odľahčenú verziu úlohy Ostrovy, kde sa okrem bielych plôch musíte zaoberať aj čiernymi políčkami, pre ktoré platia pravidlá navyše. Tentokrát však stačí, keď sa vám podarí do mriežky naukladať niekoľko jazier predpísaných veľkostí, tak aby sa navzájom nezlievali dokopy :)

Zakreslite do mriežky niekoľko jazier, ktoré budú predstavovať biele políčka. Ostatné políčka začiernite. Z každého jazera je už v mriežke zadané presne jedno číslo, ktoré predstavuje jeho plochu (počet štvorčekov, z ktorých sa skladá). Tieto plochy môžu predstavovať ľubovoľné nepravidelné útvary, musí však platiť, že všetky políčka jedného jazera budú navzájom poprepájané stranami. Žiadne dve jazerá sa nesmú dotýkať stranami ani ich časťami, teda nikde nesmú susediť dve biele políčka, ktoré patria rôznym jazerám.

Odpoveďový formát: Pre 2. a 10. riadok vypíšte dĺžky nezafarbených súvislých úsekov (teda dĺžky úsekov, ktoré obsahujú len biele políčka a/alebo políčka s číslami). Pre ilustráciu si môžete pozrieť rovnaký odpoveďový formát práve v spomínanej súťaži.

RIEŠENIE

už žiadne body, riešenie pre potešenie :)
termín bol: 26. február 2015 23:59:59, CET

Prihlásiť sa (len pre prihlásených)