Renban sudoku v štvorcoch

Sudoku od Zuzky 3 body

Vyplňte celú mriežku číslami 1-9 tak, aby sa neopakovali v žiadnom riadku, stĺpci ani hrubou čiarou vyznačenom štvorci 3x3. Podfarbené políčka v každom z týchto štvorcov musia obsahovať sadu súsledných čísel (napríklad 345 alebo 879) v ľubovoľnom poradí.

Odpoveďový formát: Prepíšte čísla z posledného riadku, zľava doprava.

RIEŠENIE

už žiadne body, riešenie pre potešenie :)
termín bol: 23. február 2015 23:59:59, CET

Prihlásiť sa (len pre prihlásených)