Väčšie-menšie sudoku v štvorcoch

Sudoku od Zuzky 4 body

Vyplňte celú mriežku číslami 1-9 tak, aby sa neopakovali v žiadnom riadku, stĺpci ani vyznačenom štvorci 3x3. V mriežke je navyše niekoľko podfarbených políčok, ktoré môžu mať jednu z nasledujúcich vlastností:

A. Číslo v šedom políčku je väčšie ako všetky čísla v stranou susediacich bielych políčkach
B. Číslo v šedom políčku je menšie ako všetci jeho stranou susediaci bieli susedia (= čísla v susediacich bielych políčkach)

V každom vyznačenom štvorci 3x3 majú všetky podfarbené políčka tú istú vlastnosť.

Odpoveďový formát: Prepíšte obsah 7. riadku, zľava doprava.

RIEŠENIE

už žiadne body, riešenie pre potešenie :)
termín bol: 2. marec 2015 23:59:59, CET

Prihlásiť sa (len pre prihlásených)