Zrkadlové súčty

Logické úlohy od Matúša 2 body

Úloha z LUSK-u 2014.

Vyplňte všetky celé políčka číslami 1-15 tak, aby ste každé číslo použili práve raz. V mriežke sa nachádza 10 šikmých čiar, ktoré predstavujú obojstranné zrkadlá. Čísla po obvode mriežky určujú súčet čísel, ktoré sú z daného smeru viditeľné – vidíme vždy rovno, až kým nenarazíme na zrkadlo, vtedy sa smer zmení.

PRÍKLAD

Odpoveďový formát: Prepíšte čísla z 2. a 4. riadku, zľava doprava. Políčka po obvode alebo so zrkadlami ignorujte. Čísla neoddeľujte čiarkami, medzerami ani inými symbolmi.

RIEŠENIE

už žiadne body, riešenie pre potešenie :)
termín bol: 19. február 2015 23:59:59, CET

Prihlásiť sa (len pre prihlásených)