Sudoku s kapsulami

Sudoku od Zuzky 3 body

Vyplňte celú mriežku číslami 1-9 tak, aby sa neopakovali v žiadnom riadku, stĺpci ani vyznačenom štvorci 3x3. Pre každú dvojicu políčok v jednej kapsulke platí, že práve jedno z čísel musí byť párne a druhé musí byť nepárne.

Odpoveďový formát: Prepíšte čísla z 5. riadku, zľava doprava.

Podobnú úlohu sme zverejnili už dávnejšie, môžete si vyskúšať aj Rodinné sudoku.

RIEŠENIE

už žiadne body, riešenie pre potešenie :)
termín bol: 6. apríl 2015 23:59:59, CET

Prihlásiť sa (len pre prihlásených)