Pevnosť II.

Sudoku od Zuzky 2 body

Ďalšia z úloh pôvodne pre Majstrovstvá Poľska v sudoku 2015, opäť s kruhovou tematikou.

 

Vyplňte celú mriežku číslami 1-9 tak, aby sa neopakovali v žiadnom riadku, stĺpci ani hrubou čiarou ohraničenom štvorci 3x3. Každé číslo v šedom políčku musí byť väčšie ako všetky čísla v bielych políčkach, ktoré s ním susedia stranou.

Odpoveďový formát: Prepíšte čísla z 5. riadku (zľava doprava). Čísla neoddeľujte čiarkami, medzerami ani inými symbolmi.

RIEŠENIE

už žiadne body, riešenie pre potešenie :)
termín bol: 27. apríl 2015 23:59:59, CET

Prihlásiť sa (len pre prihlásených)