Súčty 14

Sudoku od Zuzky 2 body

Vyplňte celú mriežku číslami 1-9 tak, aby sa neopakovali v žiadnom riadku, stĺpci ani vyznačenom štvorci 3x3. Súčet čísel v každej zo súvislých šedých oblastí musí byť presne 14.

Odpoveďový formát: Prepíšte obsah 5. riadku, zľava doprava.

RIEŠENIE

už žiadne body, riešenie pre potešenie :)
termín bol: 3. máj 2015 23:59:59, CET

Prihlásiť sa (len pre prihlásených)