MSR v Bytči - výsledky

kvalifikácia na MS majstrovstvá

Cez víkend 13. a 14. júna sa v meste Bytča uskutočnili IX. Majstrovstvá Slovenska v riešení sudoku, VII. Majstrovstvá Slovenska družstiev v riešení sudoku, nominačný turnaj o kvalifikáciu na Majstrovstvá sveta v sudoku a XV. Majstrovstvá Slovenská v riešení logických úloh.

Naozaj toho nebolo málo a aby sme aspoň trochu uspokojili vašu zvedavosť, zverejňujeme kompletné výsledky všetkých štyroch podujatí. Kompletné články, viac podrobností, fotografie z podujatí a naše postrehy si tu postupne nájdete v priebehu týždňa :) ...alebo neskôr, ale prídu!

SUDOKU: hlavná kategória | do 15 rokov | do 18 rokov | nad 45 rokov | družstvá | nominačný turnaj
LOGICKÉ ÚLOHY: hlavná kategória | do 18 rokov | nad 45 rokov
 

IX. Majstrovstvá Slovenska v riešení sudoku

MSR v sudoku sa uskutočnili v sobotu doobeda a poobede, majster Slovenska sa celkovo vyhodnocoval až v 4 kategóriách. Uvedené výsledky sú už konečné po finále, preto počet bodov nemusí vždy korešpondovať s poradím. Rovnako sa vám môže zdať zvláštna kolónka vek, tá v skutočnosti obsahuje najvyšší vek dosiahnutý v roku 2015 a súvisí so zaradzovaním do vekových kategórií. Českí riešitelia sa do súťaže zapojili mimo poradia. V prípade rovnosti bodov získal lepšie umiestnenie ten riešiteľ, ktorý rýchlejšie vylúštil rekordné sudoku, ak sa tak nepodarilo ani jednému z nich, umiestnili sa súťažiaci na tom istom mieste.

MSR v sudoku 2015 - hlavná kategória
poradie MENO RIEŠITEĽA BYDLISKO VEK počet bodov
- Jakub Ondroušek Brno 24 274,9
1. Peter Hudák Košice 30 185
2. Ivana Štiptová Ružomberok 29 182
- Jan Zvěřina Mimoň 26 193
3. Matúš Demiger Zlaté Moravce 23 208,1
4. Michaela Bieliková Sereď 20 172,5
5. Pavel Jaselský Vojtovce 30 204
6. Zuzana Hromcová Bytča 20 239,7
7. Andrej Plaštiak Námestovo 23 136
- Jakub Hrazdira Zlín 33 198
8. Štefan Gašpár Púchov 36 165
9. Martin Fundárek Báhoň 48 103
- Martin Kubík Vyškov 48 111
10. Diana Škrhová Bratislava 16 96
11. Martina Prinerová Zvolen 45 96
12. Miroslav Šalaga Martin 45 95
13. Viliam Balko Martin 53 91
14. Natália Chanová Púchov 14 90,3
15. Jaroslav Grajciar, st. Zvolen 51 88
16. Katarína Šimonovičová Slovenská Ľupča 26 85
17.-18. Veronika Koľveková Košice 22 82
17.-18. Peter Gašpár Púchov 44 82
19. Ján Morávek Prievidza 56 79
20. Ivan Pastucha Ružomberok 44 76
21. Andrea Tamajková Považská Bystrica 32 75
22. Gabriela Jaselská Vojtovce 25 67
23. Marek Pápay Jatov 26 64
24. Miroslav Šuňavec Liptovský Hrádok 53 62
25. Lucia Bohušová Nemce 27 61
26. Ladislav Bielik Sereď 43 58
27. Veronika Hrubjáková Šamudovce 18 55
28. Nikolas Mészáros Gabčíkovo 17 52
29. Daniela Lukáčová Bratislava 50 51
30. Daniela Ondovčíková Modra 37 48
31. Bianka Farag Púchov 12 47
32.-34. Ivana Tavačová Bytča 15 45
32.-34. Magdaléna Gašová Žilina 54 45
32.-34. Alžbeta Tesličková Bratislava 58 45
35. Vladimír Daniš Handlová 57 42
36. Jozef Hučka Šurany 50 41
37.-38. Denisa Skálová Žilina 39 40
37.-38. Róbert Tavač Horný Vadičov 44 40
39.-40. Ľuboš Hyžák Púchov 50 39
39.-40. Karol Tavač Bytča 47 39
41. Andrej Ukropec Pezinok 35 38
42. Martina Pavlová Pozdišovce 27 38
43. Miroslav Ondrejka Liptovské Sliače 30 35
44. Igor Braniša Bytča 44 34
45. Eva Ondovčíková Modra 12 32
46. Tomáš Lokša Rudina 15 31
47.-48. Zuzana Branišová Bytča 13 30
47.-48. Marta Páleníková Svinná 60 30
49. Jozef Chano, st. Púchov 55 28
50. Alžbeta Krejčiová Nová Dubnica 24 27
51. Helena Chanová Púchov 52 26
52. Mária Šimonovičová Slovenská Ľupča 55 24
53.-55. Ľubomír Lokša Rudina 43 22
53.-55. Magdaléna Brozmannová Žilina 72 22
53.-55. Ján Psotný Nové Mesto nad Váhom 58 22
56. Monika Bieliková Sereď 15 21
57. Jakub Gály Zvolen 13 20
58. Kristína Ukropcová Pezinok 29 19
59.-60. Adam Vateha Bratislava 12 16
59.-60. Zdenka Králová Bratislava 65 16
61.-62. Diana Cedzová Hvozdnica 14 13
61.-62. Jozef Páleník Svinná 61 13
63. Lujza Šufliarska Zvolen 13 12
64.-65. Terézia Debnárová Ovčiarsko 18 11
64.-65. Jaromír Slíž Beladice 64 11
66. Gabriela Chudá Bratislava 46 10
67. Denisa Papajová Voznica 18 9
68.-70. Lukáš Skála Žilina 10 6
68.-70. Ondrej Szitás Bratislava 11 6
68.-70. Iveta Putnovská Košice 59 6
71. Denis Bartko Stará Kremnička 12 5
72. Ivana Pylypovová Bratislava 14 4
73. Marta Franeková Gbeľany 61 3
74. Alžbeta Ovčíková Bytča-Hrabové 10 2
75.-76. Martin Fojtík Bytča 12 0
75.-76. Martin Čepera Pšurnovice 11 0

 

MSR v sudoku 2015 - kategória do 15 rokov
poradie MENO RIEŠITEĽA BYDLISKO VEK počet bodov
1. Natália Chanová Púchov 14 101,9
2. Bianka Farag Púchov 12 47
3. Ivana Tavačová Bytča 15 45
4. Eva Ondovčíková Modra 12 32
5. Tomáš Lokša Rudina 15 31
6. Zuzana Branišová Bytča 13 30
7. Monika Bieliková Sereď 15 21
8. Jakub Gály Zvolen 13 20
9. Adam Vateha Bratislava 12 16
10. Diana Cedzová Hvozdnica 14 13
11. Lujza Šufliarska Zvolen 13 12
12.-13. Lukáš Skála Žilina 10 6
12.-13. Ondrej Szitás Bratislava 11 6
14. Denis Bartko Stará Kremnička 12 5
15. Ivana Pylypovová Bratislava 14 4
16. Alžbeta Ovčíková Bytča-Hrabové 10 2
17.-18. Martin Fojtík Bytča 12 0
17.-18. Martin Čepera Pšurnovice 11 0

 

MSR v sudoku 2015 - kategória do 18 rokov
poradie MENO RIEŠITEĽA BYDLISKO VEK počet bodov
1. Diana Škrhová Bratislava 16 103,7
2. Natália Chanová Púchov 14 101,9
3. Veronika Hrubjáková Šamudovce 18 60,5
4. Nikolas Mészáros Gabčíkovo 17 52
5. Bianka Farag Púchov 12 47
6. Ivana Tavačová Bytča 15 45
7. Eva Ondovčíková Modra 12 32
8. Tomáš Lokša Rudina 15 31
9. Zuzana Branišová Bytča 13 30
10. Monika Bieliková Sereď 15 21
11. Jakub Gály Zvolen 13 20
12. Adam Vateha Bratislava 12 16
13. Diana Cedzová Hvozdnica 14 13
14. Lujza Šufliarska Zvolen 13 12
15. Terézia Debnárová Ovčiarsko 18 11
16. Denisa Papajová Voznica 18 9
17.-18. Lukáš Skála Žilina 10 6
17.-18. Ondrej Szitás Bratislava 11 6
19. Denis Bartko Stará Kremnička 12 5
20. Ivana Pylypovová Bratislava 14 4
21 Alžbeta Ovčíková Bytča-Hrabové 10 2
22.-23. Martin Fojtík Bytča 12 0
22.-23. Martin Čepera Pšurnovice 11 0

 

MSR v sudoku 2015 - kategória nad 45 rokov
poradie MENO RIEŠITEĽA BYDLISKO VEK počet bodov
- Martin Kubík Vyškov 48 116,5
1. Martin Fundárek Báhoň 48 103,5
2. Viliam Balko Martin 53 98,7
3. Jaroslav Grajciar, st. Zvolen 51 97,9
4. Martina Prinerová Zvolen 45 97,1
5. Miroslav Šalaga Martin 45 95
6. Ján Morávek Prievidza 56 79
7. Miroslav Šuňavec Liptoský Hrádok 53 65,3
8. Daniela Lukáčová Bratislava 50 51
9.-10. Magdaléna Gašová Žilina 54 45
9.-10. Alžbeta Tesličková Bratislava 58 45
11. Vladimír Daniš Handlová 57 42
12. Jozef Hučka Šurany 50 41
13.-14. Ľuboš Hyžák Púchov 50 39
13.-14. Karol Tavač Bytča 47 39
15. Marta Páleníková Svinná 60 30
16. Jozef Chano, st. Púchov 55 28
17. Helena Chanová Púchov 52 26
18. Mária Šimonovičová Slovenská Ľupča 55 24
19.-20. Magdaléna Brozmannová Žilina 72 22
19.-20. Ján Psotný Nové Mesto nad Váhom 58 22
21. Zdenka Králová Bratislava 65 16
22. Jozef Páleník Svinná 61 13
23. Jaromír Slíž Beladice 64 11
24. Gabriela Chudá Bratislava 46 10
25. Iveta Putnovská Košice 59 6
26. Marta Franeková Gbeľany 61 3

 

VII. Majstrovstvá sudoku družstiev v riešení sudoku

Súťaže sa mohli zúčastniť ľubovoľne zmiešané, maximálne trojčlenné družstvá. Družstvo českých riešiteľov sa zúčastnilo opäť mimo poradia.

MSR družstiev v sudoku 2015
poradie NÁZOV DRUŽSTVA ČLENOVIA DRUŽSTVA počet bodov
1. KAM? Michaela Bieliková Jakub Ondroušek Andrej Plaštiak 903
- HALAS Jakub Hrazdira Martin Kubík Jan Zvěřina 838
2. Gumkáči A Štefan Gašpár Natália Chanová Pavel Jaselský 610
3. FHH Martin Fundárek Jozef Hučka Peter Hudák 544
4. Liptáci Marek Kasár Miroslav Ondrejka Ivana Štiptová 462
5. K1Z - SBD Blanka Lehotská Sylvia Pavlisová Diana Škrhová 268
6. Turiec Viliam Balko Ján Farkaš Miroslav Šalaga 187
7. JAMOLA Monika Bieliková Ladislav Bielik Jaroslav Grajciar, st. 168
8. Gumkáči B Peter Gašpár Gabriela Jaselská Ivan Pastucha 157
9. Štúrov tím Daniela Ondovčíková Eva Ondovčíková Andrej Ukropec 142
10. Ľupča Katarína Šimonovičová Mária Šimonovičová Kristína Ukropcová 108
11. TRIO "P" Helena Chanová Jozef Chano Ján Morávek 97
12. Zvolen G Jakub Gály Martina Prinerová Lujza Šufliarska 87
13. Ruža Ivan Šuňavec Miroslav Šuňavec - 72
14. "42" Veronika Hrubjáková Martina Pavlová Marek Pápay 45
15. Branišovci útočia Igor Braniša Zuzana Branišová - 42
16. 3P Jozef Páleník Marta Páleníková Ján Psotný 37

 

Nominačný turnaj v sudoku o postup na MS 2015

Nominačný turnaj sa uskutočnil v nedeľu, 14. júna predpoludním a jeho výsledky tvoria 35% slovenskej kvalifikácie na MS. Kompletné poradie so súčtom všetkých štyroch kategórii môžete nájsť na stránke szhk, o finálnom zložení tímov na MS sa ešte dohaduje.

Nominačný turnaj v sudoku 2015
poradie MENO RIEŠITEĽA počet bodov
- Jakub Hrazdira 105
- Jakub Ondroušek 105
1. Peter Hudák 87
- Jan Zvěřina 87
2.-3. Matúš Demiger 80
2.-3. Štefan Gašpár 80
4.-6. Michaela Bieliková 68
4.-6. Pavel Jaselský 68
4.-6. Andrej Plaštiak 68
7. Diana Škrhová 57
8. Marek Kasár 56
9. Viliam Balko 40
- Martin Kubík 38
10. Ľuboš Hyžák 28
11.-13. Peter Gašpár 27
11.-13. Jaroslav Grajciar 27
11.-13. Natália Chanová 27
14.-15. Martin Fundárek 25
14.-15. Gabriela Jaselská 25
16.-17. Miroslav Šalaga 23
16.-17. Nikolas Mészáros 23
18.-19. Ján Farkaš 20
18.-19. Ján Morávek 20
20. Ivan Pastucha 17
21. Sylvia Pavlisová 15
22. Karol Tavač 10
23. Jozef Hučka 4

 

XV. Majstrovstvá Slovenska v riešení logických úloh

Uvedené poradie je konečné, po play-off a líši sa od poradia po základnej časti.

MSR v logike 2015 - hlavná kategória

poradie MENO RIEŠITEĽA počet bodov
- Jakub Ondroušek 785
1. Štefan Gašpár 1080
2. Matúš Demiger 920
3. Matej Uher 775
- Jakub Hrazdira 760
4. Zuzana Hromcová 640
5. Martin Kollár 620
6. Pavol Kollár 610
7. Marek Kasár 595
8. Pavel Jaselský 555
9. Michaela Bieliková 465
10. Ivana Štiptová 460
11. Martina Prinerová 415
12. Blanka Lehotská 375
13. Diana Škrhová 365
- Jan Zvěřina 340
14. Marek Pápay 340
15. Andrej Plaštiak 330
16. Ján Farkaš 250
17. Ivan Pastucha 240
- Martin Kubík 240
18. Miroslav Šalaga 235
19. Jaroslav Grajciar, st. 230
20. Natália Chanová 200
21.-22. Miroslav Šuňavec 195
21.-22. Gabriela Jaselská 195
23. Viliam Balko 150
24.-25. Karol Tavač 140
24.-25. Ján Morávek 140
26. Igor Braniša 115
27. Ladislav Bielik 105
28.-29. Sylvia Pavlisová 100
28.-29. Peter Gašpár 100
30. Martina Pavlová 90
31. Magdaléna Gašová 75
32. Zuzana Branišová 70
33.-35. Nikolas Mészáros 65
33.-35. Ľuboš Hyžák 65
33.-35. Jozef Chano 65
36. Monika Bieliková 45
37.-38. Katerina Spyriadis 40
37.-38. Veronika Hrubjáková 40
39. Lujza Šufliarska 30
40. Helena Chanová 15
41. Jakub Gály

5

 

MSR v logike 2015 - kategória do 18

poradie MENO RIEŠITEĽA počet bodov
1. Pavol Kollár 610
2. Diana Škrhová 365
3. Natália Chanová 200
4. Zuzana Branišová 70
5. Nikolas Mészáros 65
6. Monika Bieliková 45
7.-8. Katerina Spyriadis 40
7.-8. Veronika Hrubjáková 40
9. Lujza Šufliarska 30
10. Jakub Gály 5

MSR v logike 2015 - kategória nad 45 rokov

poradie MENO RIEŠITEĽA počet bodov
1. Martina Prinerová 415
2. Ján Farkaš 250
- Martin Kubík 240
3. Miroslav Šalaga 235
4. Jaroslav Grajciar, st. 230
5. Miroslav Šuňavec 195
6. Viliam Balko 150
7.-8. Karol Tavač 140
7.-8. Ján Morávek 140
9. Magdaléna Gašová 75
10.-11. Ľuboš Hyžák 65
10.-11. Jozef Chano 65
12. Helena Chanová 15