Klasika + Tykadlá

od Zuzky 4 body

Tohtotýždňovou témou je sústredenie Ligy mladých. Víkendové stretnutie najúspešnejších riešiteľov letnej súťaže sa uskutoční v Bojniciach už koncom tohto týždňa, 2.-4. októbra. Zaujímavý program bude pripravovať desiatka animátorov - skúsených riešiteľov, pedagógov či reprezentantov na Majstrovstvá sveta. A práve jednu z úloh, ktorú sme na sústredenie pripravili, vám prinášame už teraz. Účastníci ju neskôr dostanú v celkom inej podobe (koniec koncov, to uvidíte z fotiek).

Spomínanou úlohou je dvojica prepojených mriežok - jednou z nich je Klasické sudoku a druhou pomerne známa logická úloha Tykadlá. Vašou úlohou je nielen vylúštiť obe úlohy, ale aj rozšifrovať hodnoty písmen, ktoré sa v mriežkach ukrývajú.

Zadanie: Nahraďte písmená ADKLOSUV číslami 1-8 tak, aby rovnaké písmená prislúchali rovnakým číslam a rôzne písmená rôznym číslam. Potom vylúštite obidve úlohy podľa nasledujúcich pravidiel.

Ľavá mriežka - tykadlá:
V každom políčku s číslom sídli chrobák. Ten vystrkuje tykadlá jedným alebo viacerými smermi (avšak vždy len vodorovne a zvisle). Vyplňte mriežku tykadlami tak, aby sa súčet dĺžok všetkých tykadiel (teda počet políčok, cez ktoré prechádzajú) každého chrobáka vyrovnal s číslom, ktoré je napísané v jeho políčku. Žiadne dve tykadlá sa nesmú prekrývať ani križovať a nesmú prechádzať cez políčka s číslami. Cez každé prázdne políčko musí prechádzať presne jedno tykadlo.

Pravá mriežka - klasické sudoku:
Vyplňte mriežku číslami 1-8 tak, aby sa neopakovali v žiadnom riadku, stĺpci ani vyznačenom obdĺžniku 2x4.

Odpoveď: Napíšte hodnoty písmen A, D, K, L, O, S, U, V (v tomto poradí). Čísla neoddeľujte čiarkami ani medzerami.

PRÍKLAD - tykadlá

už žiadne body, riešenie pre potešenie :)
termín bol: 7. október 2015 23:59:59, CET

Prihlásiť sa (len pre prihlásených)