Palindrómy

Sudoku od Matúša 3 body

Po prázdninovej odmlke sme späť. Od jari sme stihli usporiadať dve Ligy mladých, tie sa však už pomaly blížia ku koncu, a tak sme sa pre vás rozhodli opäť pripraviť zopár úloh na blog. Na jeseň sme si vymysleli jednu maličkosť, ktorou úlohy obohatíme - sudoku a logická úloha z jedného týždňa budú mať spoločnú tému. Niekoľko z nich sme už vymysleli a celkom sa na to tešíme, tak dúfame, že sa budú páčiť aj vám :)

Tento týždeň tu máme úlohy so štvorcami a ako prvé prichádza sudoku s palindrómami.

Zadanie: Vyplňte celú mriežku číslami 1-9 tak, aby sa neopakovali v žiadnom riadku, stĺpci ani hrubou čiarou ohraničenom štvorci 3x3. V mriežke je čiarami vyznačených niekoľko palindrómov. Palindróm je taká postupnosť, v tomto prípade čísel, ktorá sa číta rovnako z oboch strán.

Odpoveď: Prepíšte obsah 4. riadku, zľava doprava. Čísla neoddeľujte čiarkami ani medzerami.

RIEŠENIE

už žiadne body, riešenie pre potešenie :)
termín bol: 8. september 2015 23:59:59, CET

Prihlásiť sa (len pre prihlásených)