Renban Killer

Sudoku od Zuzky 4 body

Pokračujeme novými úlohami a tiež novou témou. Na tento týždeň sme si vybrali zosobášené typy úloh. A koho sme sobášili dnes? Súčtové sudoku (ľudovo Killera) s Renbanom, teda skupinkami súsledných čísel.

Zadanie: Vyplňte mriežku číslami 1-9 tak, aby sa neopakovali v žiadnom riadku, stĺpci ani hrubou čiarou ohraničenom štvorci 3x3. Okrem toho sa v mriežke nachádza niekoľko menších oblastí. Ak je oblasť podfarbená šedou farbou, potom obsahuje skupinu súsledných čísel (napríklad 2345 alebo 5678), a to v ľubovoľnom poradí. Ak je oblasť ohraničená tenšou čiarou, tak v ľavom hornom rohu má napísané číslo. To určuje súčet čísel v tejto oblasti. V žiadnej z menších oblastí sa čísla nesmú opakovať.

Odpoveď: Prepíšte čísla z 5. riadku, zľava doprava. Čísla neoddeľujte čiarkami ani medzerami.

RIEŠENIE

už žiadne body, riešenie pre potešenie :)
termín bol: 14. september 2015 23:59:59, CET

Prihlásiť sa (len pre prihlásených)