Projekt

Prvý ročník Ligy mladých bol projektom podporeným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v rámci Výzvy na obnovu výchovy a vzdelávania vo vzdelávacích oblastiach Matematika a práca s informáciami a Človek a príroda na rok 2013.

 

Predkladateľom projektu je Združenie MIKROREGIÓN "Bytčianska kotlina".

Naším cieľom je podporiť záujem žiakov a študentov o matematiku prostredníctvom popularizácie riešenia netradičných logických úloh. Súťažnou formou sa snažíme vyhľadávať a usmerňovať talenty z radov mládeže. Poskytujeme metodickú pomoc všetkým pedagógom a vedúcim záujmových útvarov so vzťahom k sudoku, hlavolamom a logike.