O súťaži (2014)

 

Ako prvý ročník súťaže, aj Liga mladých 2 (jar 2014)  je určená pre žiakov základných škôl, študentov stredných škôl, učiteľov, vychovávateľov a vedúcich záujmových útvarov, ale i ostatných riešiteľov. Súťaž pozostáva celkom z 5 kôl, pričom v každom z nich na Teba čakajú tri zaujímavé úlohy (sudoku, logické, matematické alebo slovné úlohy). Každé kolo trvá celý týždeň, to prvé sa začína už v pondelok 17. februára a koniec posledného kola je naplánovaný na nedeľu 23. marca 2014.

Ako sa súťaží?

Každý týždeň počas trvania súťaže sa vždy v pondelok o 0:00 hod. na stránke v sekcii Liga mladých - Jar 2014 objavia nové úlohy, ktoré si môžeš stiahnuť a vytlačiť. Čas na riešenie máš až do nedele 24:00 hod. kedy zmiznú odpoveďové formuláre a úlohy sa presunú do archívu. Riešenia úloh je potrebné odoslať v predpísanom formáte, ktorý je podrobne uvedený pri každom zadaní úlohy. Úlohy pritom nemusíš riešiť všetky naraz ani v stanovenom poradí. Každú úlohu môžeš riešiť samostatne v rôznych dňoch, ale nezabudni, že kolo sa končí vždy v nedeľu s úderom polnoci.

Ak nevieš ako na niektorú z úloh, zdá sa Ti nová a netušíš, ako ju riešiť, navštív záložku Návodné úlohy, kde budú postupne uverejňované pomôcky pre riešenie nových logických úloh. Návodný dokument je vo formáte PDF, môžeš si ho stiahnuť, uložiť a podľa potreby vytlačiť. Nájdeš v ňom praktické pomôcky a rady, ako v riešení postupovať.

Ak po odoslaní svojho riešenia prídeš na to, že si sa niekde pomýlil, nevadí, odošli riešenie úlohy znovu. Môžeš tak urobiť viackrát, kým si nie si istý, že je to v poriadku. Ale pozor! Pri každej úlohe sa Ti zaznamená len posledná odoslaná odpoveď, a tak sa Ti môže sa stať, že svoje správne riešenie prepíšeš nesprávnym.

Čím viac kôl absolvuješ, tým väčšia šanca je, že získaš dostatočné množstvo bodov, aby si porazil svojich súperov.

Priebežné výsledky z predchádzajúcich kôl budú aktualizované zároveň so zverejnením úloh nasledujúceho týždňa. Celkové poradie bude zverejnené po ukončení posledného kola. V prípade sporných umiestnení (rovnaký počet bodov) bude rozhodovať komisia na základe výsledkov doplňujúcej úlohy, ktorá bude zaslaná tým účastníkom, ktorých sa toto rozhodovanie týka.

O čo sa hrá?

Súťažiť môžeš v 5 hlavných kategóriách - Študenti 6.-7. ročníka, 8.-9. ročníka ZŠ, 1.-2. ročníka, 3.-4. ročníka SŠ alebo Mladší žiaci. Ostatní sa môžu do súťaže zapojiť buď v kategórii Učitelia, alebo Iní záujemcovia.

Víťaz každej z 5 hlavných kategórií od nás získa vecnú cenu. V prípade rovnosti bodov rozhodne o víťazovi špeciálna úloha, ktorá bude zaslaná všetkým riešiteľom a na základe ich výsledku určíme najlepšieho riešiteľa danej kategórie.

Ďalšie 3 ceny vyžrebujeme spomedzi všetkých účastníkov (bez ohľadu na kategóriu), ktorí nazbierali aspoň 50 bodov.