Víťazi (2014)

Po piatich týždňoch lúštenia všelijakých známych i netradičných úloh sme tu opäť s vyhodnotením Ligy. Keď sa však pozrieme na výsledky, vidíme, že súťaž sa predsa len ešte nekončí a medzi adeptmi na prvenstvo v piatich hlavných kategóriách sa ešte rozpúta boj o ceny!

Liga mladých 2 bola jarnou súťažou, ktorej hlavná časť trvala od 17. februára do 23. marca 2014. Za tú sa musíme poďakovať našim ochotným autorom, ktorí pre vás každý týždeň pripravili plno noviniek.

    

Všetkých 100 bodov sa podarilo získať 43 riešiteľom, najaktívnejšími a najúspešnejšími boli riešitelia z kategórie učiteľov. Za túto časť nám prišlo dokopy 1487 odpovedí od 130 zúčastnených.

Druhou, avšak nemenej dôležitou časťou Ligy bude teraz dodatočný rozboj, aby sme vedeli určiť prvé miesto. Ten sa týka najmä nasledujúcich 19 súťažiacich:

v kategórii mladší žiaci: Barbuska, Kubisto, lego
v kategórii 6.-7. ročník ZŠ: Dorty, korytnacka, luckao, natalka, ronaldo
v kategórii 8.-9. ročník ZŠ: 5tomasmessi10, lubosronaldo9, TheTomi
v kategórii 1.-2. ročník SŠ: bianka46, Matilda, Miska, patka70, Vika
v kategórii 3.-4. ročník SŠ: dusan114, Pajka, pat-res

Títo riešitelia majú za úlohu do piatku 28. marca 23:59 vyriešiť a odoslať optimalizačnú úlohu PENTOMINO. Optimalizačná úloha je taká, ktorá nemá jedno vopred určené riešenie, ale veľa možností, ako sa dá správne vyriešiť. Cieľom je vyriešiť ju podľa zadaných podmienok tak, aby ste za ňu získali čo najvyššie skóre.

Zadanie: Do mriežky vložte všetkých 12 pentomín, každé presne raz a to tak, aby sa navzájom nedotýkali stranami (rohmi sa dotýkať môžu). Jednotlivé tvary môžete otáčať aj zrkadlovo prevracať. Vložením každého tvaru do mriežky obsadíte 5 políčok s číslami, dokopy presne 60 políčok. Vašou úlohou je vložiť tvary tak, aby súčet čísel v obsadených políčkach (= vaše skóre) bol čo najväčší.

Svoje odpovede posielajte na emailovú adresu info@slovaksudoku.com najneskôr do tohto piatku!! Zaslať môžete buď obrázok, v ktorom vyznačíte pozíciu pentomín, alebo súbor v exceli s podfarbenými políčkami. Tabuľku v exceli s rozmiestnením čísel pošleme všetkým zúčastneným ešte dnes emailom. Svoje riešenie môžete poslať ľubovoľný počet krát, do úvahy budeme brať len vašu poslednú odpoveď. Ak vám na vaše riešenie odpovieme emailom, znamená to, že sme ho zaregistrovali a vaše skóre sa spracováva. Ak do 24 hodín nedostanete potvrdzujúci mail, odporúčame odoslať riešenie znova.

Úlohu vyhodnotíme cez víkend 29.-30. marca. Za správne riešenie získate skóre zodpovedajúce súčtu čísel v obsadených políčkach. Za akékoľvek riešenie odporujúce zadaniu získate 0 bodov. Zo súťaže budete vylúčení, ak do uvedeného termínu úlohu odoslať nestihnete. V prípade rovnosti skóre sa o víťazovi rozhodne podľa nasledujúcich pravidiel :

1. najvyššie skóre dosiahnuté pomocou jedného pentomina (teda najväčší súčet piatich políčok obsadených jedným tvarom)
2. druhé najvyššie skóre dosiahnuté pomocou jedného pentomina
...a tak ďalej až po 11. najvyššie skóre

V prípade, že všetky súčty čísel, ako celkovo, tak aj na jednotlivých pentominách, budú zhodné, víťazom sa stane riešiteľ, ktorý svoju odpoveď odoslal skôr.

Všetci ostatní riešitelia si môžu optimalizačnú úlohu vyskúšať tiež - po uzavretí súťaže sa nám môžete pochváliť svojím skóre. Prosíme vás však, aby ste ho dovtedy nezverejňovali, aby to nenarušilo priebeh súťaže.

Celkové vyhodnotenie súťaže sa uskutočí v nedeľu, 30. marca 2014. Vtedy vyhlásime nielen víťazov hlavných kategórií, ale aj šťastných výhercov zo žrebovania, takže sa máte na čo tešiť. Podľa prvých prepočtov bude to žrebovania zaradených 99 riešiteľov, ktorí splnili podmienku a nazbierali minimálne 50 bodov.

Prajeme vám teda pekný týždeň, príjemné lúštenie a určite sa nezabudnite vrátiť v nedeľu, aby ste zistili, kto súťaž vyhral a kto získava ďalšie vecné ceny :)