Návodné úlohy

Rôzni susedia

(Martina Prinerová)

V tejto logickej úlohe musíte vyriešiť, ako rozdeliť pozemky štyrom susedom tak, aby rovnaký majiteľ nemal dva susediace pozemky.

Zobraziť detail »

Nesúsledné sudoku

(Zuzana Hromcová)

Nesúsledné, alebo aj nesusedské sudoku zakazuje všetkým susediacim číslam nachádzať sa v susediacich políčkach. Musíte teda dávať pozor, aby sa nikde vedľa seba nevyskytli dvojice 4-5, 3-2 či 8-7.

Zobraziť detail »

Piškvorkové sudoku

(Zuzana Hromcová)

Pri niektorých úlohách musíte spájať viacero pravidiel naraz, príkladom môže byť aj spojenie obľúbenej hry piškvorky a klasického sudoku.

Zobraziť detail »


Doppelblock

(Zuzana Hromcová)

Spojenie kakura a sudoku nesie nemecký názov, pre ktorý sme nenašli vhodný slovenský ekvivalent. Zmysel úlohy je však jednoduchý - vložte do mriežky čísla tak, aby sa v riadkoch ani stĺpcoch neopakovali a zvyšné políčka začiernite.

Zobraziť detail »

Kakuro

(Matúš Demiger)

Vypĺňa sa ako bežná švédska krížovka, kde namiesto správnych slovných výrazov dopĺňame čísla tak, aby ich súčet v danom smere určoval číslo vpísané ako legenda (vodorovne alebo zvisle).

Zobraziť detail »

Páry

(Zuzana Hromcová)

Potrebujeme spojiť rovnaké znaky umiestnené v mriežke lomenou čiarou tak, aby sa tieto čiary navzájom nekrižovali a aby spolu pokryli celú mriežku (prechádzali každým políčkom).

Zobraziť detail »