Návodné úlohy

Hviezdy

(Matúš Demiger)

Ide o úlohu, v ktorej je zadaná mriežka rozdelená na menšie nepravidelné útary. Tvojou úlohou je doplniť do mriežky hviezdičky podľa nasledovných pravidiel:

Zobraziť detail »

Abeceda

(Ivana Štiptová)

Do mriežky je potrebné vložiť niekoľko znakov A,B,C tak, aby sa v každom riadku a stĺpci nachádzal každý znak práve raz.

Zobraziť detail »

Nepravidelné sudoku

(Matúš Demiger)

Rieši sa ako klasické sudoku, kde sa rovnaké čísla nesmú opakovať v žiadnom riadku ani stĺpci. Namiesto klasických menších vnútorných útvarov (štvorce, obdĺžniky) nájdeme nepravidelné menšie útvary.

Zobraziť detail »


Antipiškvorky

(Ivana Štiptová)

V tejto úlohe je potrebné vyplniť celú danú mriežku znakmi O alebo X tak, aby nevznikol súvislý rad štyroch za sebou idúcich rovnakých znakov.

Zobraziť detail »

Žiarovky

(Ivana Štiptová)

Tvojou úlohou je rozmiestniť v mriežke niekoľko žiaroviek tak, aby sa navzájom neosvetľovali. Svetlo sa zo žiarovky šíri priamočiaro vždy štyrmi smermi (hore, dole, vpravo, vľavo), pokiaľ mu v ceste nestojí prekážka - tmavé políčko.

Zobraziť detail »

Mrakodrapy

(Jakub Ondroušek)

Do každého riadku a stĺpca je potrebné doplniť čísla 1 až n tak, aby sa neopakovali, kde n je rozmer mriežky - ak má mriežka veľkosť 5x5, dopĺňame čísla 1-5 a podobne.

Zobraziť detail »