Návodné úlohy

Rybári

(Blanka Lehotská)

Do mriežky je potrebné vyznačiť "udice" - lomené čiary, ktorých dĺžka (počet políčok, ktorými prechádza) je uvedená na obvode mriežky.

Zobraziť detail »

Tykadlá

(Blanka Lehotská)

Čísla vyznačené v mriežke predstavujú divotvorných chrobáčikov, ktorým môžu narásť na hlave tykadlá rôznej dĺžky, smeru a počtu. Číslo chrobáčika určuje súčet dĺžok všetkých jeho tykadiel.

Zobraziť detail »

Míny

(Matúš Demiger)

Ak chceme úlohu správne vyriešiť, musíme do mriežky rozmiestniť niekoľko mín. Čísla vpísané do mriežky udávajú, koľko mín sa nachádza v políčkach ...

Zobraziť detail »


Ohrada

(Martin Kollár)

Vyznač niektoré spojnice hrubšou čiarou tak, aby vznikla uzavretá slučka - kde sa začala, tam musí aj skončiť, aby sa navzájom nikde nekrížila ani nedotkla sama seba.

Zobraziť detail »

Súčtové sudoku

(Martin Kollár)

Rieši sa ako klasické sudoku - vpisované čísla sa nesmú opakovať v žiadnom riadku ani stĺpci. Ale je potrebné dodržať nasledovné pravidlá:

Zobraziť detail »

Sikaku

(Zuzana Hromcová)

Hracie pole – mriežku je potrebné rozdeliť na pravouhlé štvoruholníky (štvorce alebo obdĺžniky) tak, aby sa neprekrývali a aby pokryli celú mriežku.

Zobraziť detail »