Fillomino

Logické úlohy

(Matúš Demiger)

Vyplňte mriežku číslami tak, aby... na prvý pohľad sa môže zdať, že ide o sudoku, v skutočnosti je však fillomino logická úloha, kde kombinujete čísla, čiary a trochu intuície.

Stačí, ak mriežku rozdelíte na niekoľko polymín, teda domín, trimín, tetromín a tak ďalej. Vždy ide o súvislé oblasti, ktoré majú v každom svojom políčku napísané číslo - to určuje veľkosť oblasti. Nezabúdajte, že rovnako veľké polyminá sa nesmú dotýkať stranami a v mriežke môžu byť aj skryté oblasti, ktoré nemajú zadané ani jedno číslo.

Návodný dokument na Fillomino