LITS

Logické úlohy

(Ivana Ondrejková)

LITS? Čo môže znamenať tá podivuhodná skratka? Nejde o žiaden tajný kód či rímske číslice, v skutočnosti je to celkom milá vyfarbovacia úloha.

Naším cieľom je vyfarbiť niektoré políčka v mriežke tak, aby sme vytvorili práve tvary pripomínajúce tieto písmená. Nechýba pravidlo o tom, že vyfarbené políčka musia byť prepojené a nesmú tvoriť štvorec 2x2. Či už sa s touto úlohou stretávate poprvýkrát, alebo jej už dlhšie neviete prísť na chuť, odporúčame vám vyskúšať si náš návod. V návodnom dokumente na LITS sa dozviete veľa užitočných rád, ako začať, pokračovať a aj úspešne dokončiť takúto úlohu. Nechýba postupne vyriešená vzorová úloha ani ďalšie dve na tréning.