Návodné úlohy Logické úlohy

Fillomino

(Matúš Demiger)

Vyplňte mriežku číslami tak, aby... na prvý pohľad sa môže zdať, že ide o sudoku, v skutočnosti je však fillomino logická úloha, kde kombinujete čísla, čiary a trochu intuície.

Zobraziť detail »

Galaxie

(Martina Prinerová)

Rozdeľte kúsok vesmíru na galaxie, nie však hocijaké - každá z nich musí byť symetrická podľa svojho stredu.

Zobraziť detail »

LITS

(Ivana Ondrejková)

LITS? Čo môže znamenať tá podivuhodná skratka? Nejde o žiaden tajný kód či rímske číslice, v skutočnosti je to celkom milá vyfarbovacia úloha.

Zobraziť detail »


Had

(Zuzana Hromcová)

V mriežke sa kľukatí had. Vidíme jeho hlavu a chvost, kde sa však skrýva zvyšok tela?

Zobraziť detail »

Tapa

(Matej Uher)

Zafarbite niektoré políčka v mriežke tak, aby boli všetky prepojené a nikde nevznikol zhluk 2x2 vyfarbených políčok. Pomôcť vám môžu zadané čísla.

Zobraziť detail »

Magnety

(Zuzana Hromcová)

V mriežke je veľa políčok, len niektoré z nich však ukrývajú magnety. Nájdete ich rozloženie tak, aby ste dodržali ich fyzikálne vlastnosti?

Zobraziť detail »